88 Microfoon Op 20 november 2012 vindt de AV van NOC*NSF plaats. 10

Algemene Vergadering

Bekijk hieronder de agenda van de extra Algemene Vergadering van NOC*NSF van 20 november 2012. Achter de blauwgekleurde teksten zit een bijlage in PDF-formaat.

- Convocatie Algemene Vergadering 20 november 2012
- Uitnodiging AV NOC*NSF 20 november 2012

0. Agenda AV NOC*NSF 20 november 2012

2. Verslag AV NOC*NSF 15 mei 2012

3.0 Jaarplan en begroting 2013

3.A.1. Jaarplan 2013 - Set van afpraken Overige begunstigden [Compatibiliteitsmodus]

3.A. Jaarplan 2013

3.B.1. Bijlage Begroting 2013

3.B. Notitie Begroting 2013

3.C. Verslag Financiƫle Commissie

3.D. Vaststelling contributie 2013

4.0 Verzelfstandiging Papendal

4.1 Verzelfstandiging Papendal Voorstel tot splitsing

4.2 Verzelfstandiging Papendal Toelichting op het voorstel tot splitsing NOC*NSF

4.3 Bijlage B - verzelfstandiging Papendal splitsingsakte

4.A FC advies verzelfstandiging sportcentrum Papendal

5.0 Optimalisatie Governance Verdelen Middelen

5.1. Beschrijving Governance 2016

5.A. Wijzigingen Reglement CRGB

5.C. Wijzigingen Reglement BCB

5.D. (her)benoeming leden BCB

5.E. Benoeming nieuwe leden CRGB

5.E. Bijlage CRGB Rooster van Aftreden

6.0 Richtlijnen 2013 Host Broadcasting Fonds

6.1 Notitie Host Broadcasting Fonds

7.0 Notitie Statusreglement Topsporters

7.1 Statusreglement Topsporters

8.0 Ledencijfers NOC NSF

8.1 Rapportage Ledencijfers

9.0 Ledendefinitie NOC NSF

9.1 Notitie Ledendefinitie

10. Voordracht Sportvisserij Nederland

10.A. Notitie Lidmaatschap Sportvisserij Nederland

11. Bestuursverkiezing NOC NSF

TER INFORMATIE Verklaring van de Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS