Voor verenigingen

Acute hulp nodig? 
De NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Hier kunt u ook terecht voor meer informatie en de gegevens van vertrouwenspersonen.

Tevens heeft iedere bond een Vertrouwenscontactpersoon die beschikbaar is als eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met uw sportbond.

Beleid ontwikkelen?
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om seksuele intimidatie te voorkomen.

Seksuele intimidatie komt overal voor. Op school, op het werk en helaas ook in de sport. De afgelopen jaren registreerde NOC*NSF bijna vijf meldingen per maand, variërend van ongewenste aanrakingen en gluurders tot verkrachting. Op grond van verschillende onderzoeken kunnen we aannemen dat het hier slechts gaat om het topje van de ijsberg.

De ernst en mate van het seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en de sportomgeving heeft het ingrijpende gevolgen. Jaarlijks komen in de sport verschillende zaken van Seksuele Intimidatie voor in de sport. Sommige zaken blijven alleen in een kleine kring van direct betrokken bekend, maar ook steeds vaker is er een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de vereniging, het verenigingsbestuur, de sportbond en de sport in het algemeen. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van Seksuele Intimidatie er een teveel vinden! De sport moet alle mogelijke maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen gebruiken.

Sinds 1996 staat Seksuele Intimidatie op de beleidsagenda van de Algemene Vergadering NOC*NSF. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het overig vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat seksuele intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. De gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld zeer actief om in alle sectoren, waaronder de sport, een preventief beleid tegen seksuele intimidatie op te zetten en te ondersteunen.

NOC*NSF merkt uit toenemende adviesaanvragen dat zowel de preventie als de repressie van Seksuele Intimidatie, of wel het organiseren van een sociaal veilige sportomgeving bij steeds meer sportbonden én sportverenigingen hoog op de agenda staat.

Beleid voeren tegen seksuele intimidatie is in feite werken aan kwaliteitsverbetering: het bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Zo kunnen sporters en (vrijwillige) medewerkers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen binnen uw vereniging. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat u als vereniging snel kunt ingrijpen en weet welke stappen genomen kunnen worden wanneer er zich een incident voor doet, zodat erger wordt voorkomen. 
 
Contact
Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de toolkit bij het ontwikkelen van beleid kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw sportbond.

Wanneer het gaat om het technisch gebruik van de toolkit kunt u contact opnemen met: NOC*NSF, telefoonnummer 026-4834742.