We winnen veel met sport(clubs)!

Tennis 300x200
Uit onderzoek blijkt dat mensen het langst blijven sporten op plaatsen waar zij grote sociale binding ervaren. Verenigingen maar ook andere sportaanbieders (organisaties die in de eigen omgeving sportactiviteiten organiseren) zijn plekken met in potentie grote sociale binding. We gebruiken de term sportclubs hiervoor.

Derhalve zijn de lokale sportclubs van zeer groot belang om meer mensen vaker, actiever en gedurende een langere periode in het leven aan het sporten te brengen en houden. We gunnen het zoveel mogelijk mensen om te genieten en profiteren van de kracht van sport. Om dit te realiseren, gunnen we het dan ook zoveel mogelijk sportclubs om goed te functioneren en de eigen ambities waar te maken. We winnen veel met sport(clubs)!

Intern-extern-verbinding
We geloven erin dat wanneer clubs de zaakjes intern goed op orde hebben, ze daarna – wanneer ze daar ambitie toe hebben en dit bij ze past – gaan kijken welke mogelijkheden de omgeving hen kan bieden en vice versa. Vervolgens maken deze clubs verbindingen met relevante partijen. Op deze manier maken clubs die kunnen en willen de beweging richting open clubs.

Kloppend hart-gouden driehoek-open club
Een goed functionerend bestuur, aangevuld met commissies en andere actieve leden, is als een kloppend hart voor de sportclub. Het kloppend hart zorgt ervoor dat de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is, dat de kracht die in de club zit wordt benut, dat de sfeer op de club goed en veilig is en dat het beleid en ambitie van de club past bij de eigen identiteit en cultuur.

Daar waar het bij de competenties, cultuur en ambitie van de club past, gaat het kloppend hart ook actief op zoek naar verbinding met andere partijen in de eigen omgeving om daarmee te voorzien in de behoeften van eigen leden, nauw betrokkenen bij de club (zoals ouders) en buurtbewoners. De club ontwikkelt zich dan in de richting van een open club.

Procesbegeleiding
We gunnen het zoveel mogelijk sportclubs om goed te functioneren en de eigen ambities waar te maken. Hiertoe zetten we over de gehele linie procesbegeleiding in. De Back2Basics filosofie van de KNVB is hiervoor exemplarisch. NOC*NSF Academie voor Sportkader verzamelt en verbindt interventies en bijeenkomsten die clubs kunnen helpen in het versterken van bestuurders en besturen en om als kloppend hart te functioneren.

Het programma Naar een veiliger sportklimaat bevat onder meer Besturen met een visie en Sportief besturen als instrumenten om besturen te ondersteunen om een prettig en veilig klimaat op de clubs te realiseren. Om clubs te inspireren en te ondersteunen in de ontwikkeling naar open clubs, worden openclub-sessies georganiseerd, goede voorbeelden beschreven en kennis ontwikkeld. Binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt liggen kansen voor clubs die meer open willen worden; middels geld via de Sportimpuls en middels menskracht via de gemeentelijke buurtsportcoaches.