Kader

Wekelijks stellen ruim 600.000 ouders, vrijwilligers en ook betaalde coaches miljoenen kinderen en volwassenen in staat om binnen de sportvereniging, individueel of in teamverband sport te beoefenen. Mede dankzij deze mensen kunnen sporters in Nederland van jong tot oud en ieder op zijn/haar eigen niveau, wekelijks op een veilige en verantwoorde manier trainen en deelnemen aan wedstrijden. Met hun enthousiasme en tomeloze inzet leveren coaches een belangrijke bijdrage aan hoe mensen sport beleven. Wij kunnen trots zijn op deze coaches die sport in Nederland mogelijk maken!

De kwaliteit van sportkader (sportinhoudelijk, klantgerichtheid, etc.) is van invloed op de manier waarop sporters de kwaliteit van hun sportbeoefening ervaren en beoordelen. Om aan de eisen van sportconsumenten te kunnen (blijven) voldoen is een significante groei van het aantal coaches en een investering in de kwaliteit van coaches cruciaal. Reden voor de sportbonden en NOC*NSF om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de kwaliteit, werving en behoud van coaches. We hebben daarbij de volgende ambities:

- Voor iedere sporter een competente coach

- Voor iedere coach een passende opleiding/ontwikkeling