Samenwerking tussen sport en onderwijs

Voor een stevig fundament onder een levenslange sportloopbaan

Sport heeft een belangrijke meerwaarde voor kinderen en jongeren. Sport en bewegen stimuleert de gezondheid, werkt tegen overgewicht en is onmisbaar voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van jeugd. Sport wordt door veel kinderen leuk gevonden en draagt ook bij aan de realisatie van onderwijsdoelen zoals de verbetering van schoolprestaties en vermindering van schooluitval. Het is daarom van belang dat kinderen in de leeftijd dat ze op de basisschool zitten voor het eerst kennismaken met sport en hun sportloopbaan starten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sportende kinderen 3,5 keer zoveel kans hebben om ook op volwassen leeftijd actieve sporters te zijn.

Via school kunnen alle kinderen worden bereikt, ook de kinderen die niet van nature geïnteresseerd zijn in de sport of vanwege sociaaleconomische redenen niet kunnen sporten. Door sport aan te bieden op en rond school kan worden voorkomen dat jongeren bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hun binding met sport verliezen.

De sportbonden en NOC*NSF hebben op het gebied van sport en onderwijs de volgende ambities:

  • kinderen kunnen hun “fysieke alfabet” (= basisvormen van bewegen) voldoende ontwikkelen voor een leven lang plezier in sport en bewegen, maar ook als noodzakelijke basis voor talentontwikkelingsprogramma’s 
  • kinderen kunnen gedurende hun actieve schoolperiode in en/of op school(zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs) kennis maken met een breed scala aan sporten 
  • de schooldag van kinderen wordt sportinclusief door voor-, tussen- en naschools samen te werken met sportverenigingen/sportaanbieders 
  • het door sportverenigingen/sportaanbieders verzorgde sportaanbod wordt verzorgd door voldoende gekwalificeerd kader. 
  • jongeren kunnen sporten en bewegen in hun directe leefomgeving door sport- en schoolaccommodaties multifunctioneel in te zetten. 
  • de kennismaking met sport leidt naar een voor de jongere geschikte sport