Sport voor iedereen!

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect. Daarom is ons doel ervoor te zorgen dat echt iedereen aan sport kan doen en van sport kan genieten. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland.

Ambities
De Sportagenda 2017+ geeft de richting aan die de georganiseerde sport samen met haar partners in wil slaan en kent duidelijke ambities. Het gaat ons om meedoen en om winnen. Het gaat om excelleren in sport, medailles halen en om onderzoek doen. Het gaat ons om mensen te stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport in te zetten om de gezondheid van mensen te bevorderen en om Nederland veiliger en socialer maken.

In de Algemene Vergadering van NOC*NSF in mei 2016 is de Sportagenda 2017+ vastgesteld. Eind juli is daarvan een publieksversie gemaakt, die als boekje voorhanden is.

Bekijk de publieksversie van de Sportagenda 2017+ hier online: