Sportagenda 2016

Sport inspireert!
Sport inspireert, sport verbindt, sport verandert de wereld. Met sport maken we de samenleving een beetje beter. Gezonder en dynamischer. Vol kleur, fair play en positieve spanning. Daarom willen we van Nederland een echt sportland maken. In de Sportagenda lees je hoe we dat als sport, samen met onze partners, willen bereiken.

Ambities
De Sportagenda 2016 is het vierde integrale beleidsplan van de sport en - zoals het de sport betaamt - aan ambities ontbreekt het niet: de sportparticipatie vergroten naar 75 procent en bij de beste tien topsportlanden van de wereld horen. Het zijn ambitieuze streefdoelen. Om ze te realiseren moeten we de komende jaren focussen: op kansrijke doelgroepen, sporters, sporten, topsportprogramma’s en regio’s. Zonder daarbij overigens de veelzijdigheid van de Nederlandse sportcultuur geweld aan te doen.

In de Sportagenda 2016 heeft de sport haar ambities op het gebied van sportparticipatie en topsport verder uitgewerkt. Tevens is er ruimschoots aandacht voor belangrijke succesvoorwaarden voor het realiseren daarvan: organisatieontwikkeling, het vermarkten van sport en een efficiënte en effectieve verdeling van collectieve financiële middelen.

Meer lezen?
De drie delen van de Sportagenda 2016 – sportparticipatie, topsport en succesvoorwaarden – zijn als e-zine te bekijken via onderstaande links: 

U kunt ook de volledige tekst van de Sportagenda 2016 downloaden.

Film
Over de ambities en strategie van de sport voor de periode tot 2016 is ook een korte film gemaakt. Hieronder staat de Nederlandse versie, maar er is ook een Engelse versie gemaakt.
Samenvatting Sportagenda 2016
Van de Sportagenda 2016 is ook een samenvatting beschikbaar in het Nederlands en Engels. De samenvatting is weergegeven op een poster die u ook kunt bestellen.

De Sportagenda 2016 is tot stand gebracht door vertegenwoordigers van sportbonden, NOC*NSF en andere partijen die nauw bij de sport betrokken zijn, zoals het ministerie van VWS, NISB, de Atletencommissie, Rotterdam Sportsupport en diverse personen uit de wetenschap.