Statenverkiezingen 2019

Wieler 300x199

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de sport niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig, wonen en recreëren. Maar ook voor plezierig sporten en bewegen! Sport draagt bij aan de leefbaarheid, gezondheid, sociale samenhang, veiligheid en economie. En het levert een positieve bijdrage aan het imago van en provincie. 

Iedereen in ons land moet kunnen genieten van het Nederlandse landschap, waarin met prettig moet kunnen sporten. De provincie kan als schakel tussen gemeenten, Rijk en andere partijen ervoor zorgen dat onze omgeving aantrekkelijk blijft! Door bospaden, wandelpaden en waterwegen open te houden en routenetwerken op elkaar aan te sluiten. Door de organisatie van sportevenementen te stimuleren en sportaccommodaties toegankelijk te houden. 

Daarom gaat de Sportcampagneteam NL richting de Provinciale Statenverkiezingen een Sportcampagne voeren. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, VSG en Sportkracht12.

>> Download Investeer en bouw mee aan sport! Input voor verkiezingsprogramma's Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen 20 maar 2019

Bekijk de video van Kirsten Wild en Hans van Zetten over de kracht van sport in de provincie:

 

Bekijk de video van gedeputeerde Jan Markink over de kracht van sport in Gelderland:

Bekijk de video van gedeputeerde Ger Koopmans over de kracht van sport in Limburg:

 

Noord-Brabant: Brabantse lijsttrekkers op de fiets met Marianne Vos: